felanmälan via email:

felanmalan@sjodinfastigheter.se

För alla andra ärenden når du oss på tel: 042-30 38 80

Post skickas till Sjödin Fastigheter, Box 5050, 250 05 Helsingborg